sedan2007...

har mycket vatten runnit under broarna

Bildbeskrivning

Komelit Entreprenad AB Startade 2007 och har utfört många projekt inom El, Tele & fiber under dessa år, tack vare vår kunniga personal som med många års erfarenhet, utför vi våra projekt med nöjda kunder som vår ledstjärna .Image description

2009 byggde vi vår arbetscentral

På Klockarbäcken i

Umeå


                  Komelit Entreprenad AB

Besökadress Kummelvägen 16

                      901 37 Umeå           

Telefon         090-178850


  1. Några av våra Projekt sedan 2007 

 

Botniabanan 2007-2009

På uppdrag av Balfour Beatty Rail utförde vi förläggning av Opto - koppar kabel från Namntalstunneln - Umeå c:a 15 mil efter järnväg 

 

Vinter stormarna 2013

 

Kraftbolagen och Telebolagen  fick stora störningar i sina distrubitionsnät efter stormarna och med många strömlösa kunder  som följd, och vi var med att hjälpa till att bygga upp näten igen

 

IKEA i Umeå 2014-2016

På uppdrag av Vattenfall Service byggde vi tillsammans med NCC Roads

All utomhus Belysning och övrig el på det stora IKEA området.

NCC lade kanalisation vi drog kablkar monterade och installerade alla ljuspunkter.


Vi utför även Mast och linjenäts arbeten

 

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning